Wordpress PDF Plugin – Tạo file PDF từ Wordpress Posts

PDF24 Wordpress PDF Plugin là sự tích hợp giữa Công cụ chuyển đổi file PDF trực tuyến PDF24 vào phần mềm blog Wordpress. Plugin này cho phép người truy cập blog của bạn tạo file PDF từ một hoặc nhiều bài viết.

pdf24.org cung cấp loại Wordpress PDF plugin nào?

pdf24.org cung cấp hai Wordpress PDF plugins khác nhau. Wordpress PDF plugin thông thường là plugin PDF được sử dụng nhất từ pdf24.org. Với plugin này, người truy cập có thể xuất bài viết về định dạng PDF. Quá trình cài đặt rất dễ dàng với tính năng quản lý Wordpress plugin. Một hộp nhỏ sẽ được hiển thị bên dưới mỗi bài viết, tại đây người truy cập có thể tạo các file PDF.

Thông tin thêm về Wordpress PDF plugin

Plugin thứ hai, Wordpress PDF sidebar plugin, hiển thị một hợp nhỏ trong thanh bên. Tại đây bạn có thể nhập địa chỉ email vào. Plugin này xuất tất cả các bài viết trên trang đang hiển thị. Việc cài đặt cũng rất dễ dàng.

Thông tin thêm về Wordpress PDF sidebar plugin

Mỗi plugin được gửi kèm với hướng dẫn cài đặt.

Ưu điểm của Wordpress PDF plugins

  • Cải thiện chất lượng blog của bạn
  • Tiêu đề của file PDF được liên kết với blog của bạn
  • Tiêu đề của các bài viết trong file PDF được liên kết với các bài viết trong blog của bạn
  • Tăng tỷ lệ tiếp cận blog của bạn – Có thể bằng cách chuyển tiếp file PDF đã được tạo cho người khác và những người khác tìm thấy blog của bạn qua liên kết đó.
  • Blog hoặc máy chủ của bạn không cần bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào
  • File PDF đã tạo sẽ được gửi qua email - chủ đề, người gửi và nội dung của email có thể được cấu hình.