Máy in PDF ảo để tạo file PDF

Máy in PDF ảo là một phần mềm hoạt động như một máy in bình thường trong hệ điều hành của bạn, nhưng máy in ảo này sẽ tạo ra file PDF từ các tập tin mà bạn đã in. PDF24 Creator cài đặt như một máy in PDF ảo.

Máy in PDF ảo là gì?

Máy in PDF ảo là một thiết bị in đặc biệt trong hệ điều hành của bạn để tạo ra các file PDF thông qua giao diện máy in. Máy in PDF ảo có thể được sử dụng như các máy in khác. Nếu bạn in trên máy in PDF ảo, bạn sẽ có được file PDF của những tài liệu đã in.

Một máy in PDF ảo là một cách rất chung chung để tạo ra các file PDF, vì hầu hết các ứng dụng có một tùy chọn in và do đó bạn có thể tạo ra file PDF của hầu hết các tài liệu. Chỉ cần mở tài liệu đó với ứng dụng có thể đọc các tập tin, nhấn nút "In" và in các tập tin trên máy in PDF ảo để tạo ra file PDF.

Dễ dàng cài đặt để sử dụng PDF24 Creator và có được máy in PDF ảo với nhiều tính năng hữu ích

PDF24 Creator sẽ cài đặt miễn phí một máy in PDF ảo. Hãy in trên máy in PDF24 nếu bạn muốn có file PDF. Nếu bạn in trên máy in PDF24, ứng dụng này sẽ giúp bạn lưu các file PDF đã được tạo ra.

PDF24 Creator là một công cụ tạo file PDF sử dụng máy in PDF ảo để tạo file PDF. Có rất nhiều tính năng hữu ích khác mà bạn có thể sử dụng với các file PDF đã được tạo ra.

Ứng dụng này có rất nhiều tính năng và bạn cũng sẽ được trải nghiệm một số tính năng mà bạn không thể nghĩ tới từ Công cụ tạo file PDF miễn phí.

Thông tin thêm về PDF Creator

Tải MIỄN PHÍ PDF Creator
PDF24 Creator 9.0.3
Tải PDF Creator
100% miễn phí | 100% miễn phí phần mềm gián điệp
Quảng cáo