Chia nhỏ một file PDF thành nhiều file PDF

Với PDF24, bạn có thể chia nhỏ file PDF dễ dàng và miễn phí. PDF24 cung cấp nhiều công cụ khác nhau cho mục đích này. PDF24 Creator là phần mềm phổ biến cho Windows mà qua đó bạn có thể chia nhỏ file PDF một cách dễ dàng. Công cụ tương ứng trong các Công cụ Online của PDF24 cũng có thể làm điều này mà không cần cài phần mềm. Bạn có thể quyết định xem mình thích công cụ nào hơn.

Chia nhỏ file PDF với PDF24 Creator

Công việc này rất dễ dàng với PDF24 Creator. Trước hết, mở PDF24 Creator và kéo thả file mà bạn muốn chia nhỏ vào ô thích hợp. Khu vực được đánh dấu theo đó. PDF24 Creator mở file của bạn và hiển thị bản xem trước.

Click vào biểu tượng thích hợp trên thanh công cụ để tạo một tài liệu trống. Bạn có thể tạo bao nhiêu tài liệu trống tùy nhu cầu.

Bây giờ kéo các trang mà bạn muốn chia nhỏ vào các tài liệu trống cho đến khi đã chia nhỏ tất cả các trang.

Khi đã chia nhỏ tất cả các trang, bạn chỉ cần lưu các file PDF mới.

Thông tin thêm về PDF Creator

Chia nhỏ file PDF online

Nếu bạn không muốn cài bất kỳ phần mềm nào hoặc bạn cần công cụ online để chia nhỏ file PDF một cách nhanh chóng, công cụ tương ứng trong hộp công cụ online của PDF24 sẽ phù hợp với bạn. PDF24 cung cấp nhiều công cụ PDF khác nhau mà bạn có thể dùng để giải quyết nhiều vấn đề PDF và với một trong số các công cụ này, bạn có thể chia nhỏ file PDF. Cách hoạt động:

  • Mở công cụ với đường link bên dưới.
  • Kéo PDF vào ô file được đánh dấu tương ứng.
  • File được tải lên và được hiển thị trong ô file.
  • Bây giờ đặt số trang mà file PDF được chia nhỏ sau đó.
  • Sau đó click vào nút tương ứng để chia file PDF.
  • Sau đó lưu kết quả.

Chia nhỏ file PDF online

Tải MIỄN PHÍ PDF Creator
PDF24 Creator 9.0.3
Tải PDF Creator
100% miễn phí | 100% miễn phí phần mềm gián điệp
Quảng cáo