Sắp xếp trang trong file PDF

Với PDF24, bạn có thể sắp xếp các trang PDF một cách dễ dàng và miễn phí. PDF24 cung cấp nhiều công cụ khác nhau cho mục đích này. PDF24 Creator là một phần mềm phổ biến đối với Windows mà bạn có thể dùng để sắp xếp trang rất thoải mái. Công cụ tương ứng trong các Công cụ PDF24 Online cũng có thể thực hiện điều này mà không cần cài phần mềm. Bạn có thể quyết định xem mình thích phần mềm nào hơn.

Sắp xếp trang PDF với PDF24 Creator

Công việc này rất dễ dàng với PDF24 Creator. Trước tiên, mở PDF24 Creator và kéo file vào ô thích hợp. Khu vực được đánh dấu theo đó. PDF24 Creator mở file của bạn và hiển thị bản xem thử.

Bây giờ kéo các trang trong file đến vị trí mới. Sử dụng phương pháp này để tạo thứ tự trang mới. Cũng sẽ dễ hơn nếu làm trên tài liệu trống để bạn kéo thả các trang vào đúng thứ tự.

Khi đã tạo được thứ tự trang đúng, bạn chỉ cần click vào biểu tượng tương ứng để lưu file PDF. File PDF mới của bạn đã sẵn sàng.

Thông tin thêm về PDF Creator

Sắp xếp trang trong file PDF online

Nếu bạn không muốn cài bất kỳ phần mềm nào hay nếu bạn cần một công cụ online để sắp xếp trang nhanh chóng, công cụ tương ứng trong hộp công cụ online PDF24 sẽ thích hợp với bạn. PDF24 cung cấp cho bạn nhiều công cụ PDF online miễn phí để có thể dễ dàng giải quyết nhiều vấn đề PDF và với một trong những công cụ này, bạn có thể sắp xếp các trang trong file PDF. Cách thực hiện:

  • Mở ứng dụng với đường link bên dưới.
  • Kéo PDF của bạn vào ô file được đánh dấu thích hợp.
  • File được tải và các trang được hiển thị.
  • Bây giờ đưa các trang về đúng thứ tự. Dùng chuột để kéo các trang đến vị trí đúng.
  • Nếu mọi việc đều ổn, lưu file PDF sau đó.

Sắp xếp trang PDF online

Tải MIỄN PHÍ PDF Creator
PDF24 Creator 9.1.1
Tải PDF Creator
100% miễn phí | 100% miễn phí phần mềm gián điệp
Quảng cáo