Site Notice

Chịu trách nhiệm nội dung
geek software GmbH
Benjamin Bohlmann, Giám đốc điều hành

Địa chỉ:
geek software GmbH
Einstein Palais
Friedrichstr. 171
10117 Berlin

Liên hệ:
Email: team@pdf24.org

Fax: +49/30/469990083
Điện thoại: +49/30/469995498

Số điện thoại trên không phải là đường dây nóng hỗ trợ cho các sản phẩm PDF24. Sử dụng diễn đàn hỗ trợ của chúng tôi và phần FAQ để đặt câu hỏi về các sản phẩm PDF24 hoặc viết email đến địa chỉ e-mail trên.

Số đăng ký kinh doanh:
HRB 100865 B AG Berlin-Charlottenburg
Ust.-ID: DE248847214

Thông tin thêm
pdf24.org là một dự án của geek Software GmbH và cung cấp những giải pháp xoay quanh chủ đề PDF, bao gồm các dịch vụ online và phần mềm cài trên máy tính.
Các dịch vụ hiện được cung cấp miễn phí sẽ vẫn miễn phí trong tương lai.

» About Us
» Contact
» Privacy policy
» General terms of use