File Scan sang PDF – Nhập từ máy scan và tạo file PDF

Bạn có thể nhập dữ liệu từ máy scan và chuyển đổi dữ liệu đó vào file PDF. PDF là lựa chọn tốt nhất khi bạn nhập nhiều tập tin từ máy scan bởi vì sau đó bạn có tất cả các trang trong một tập tin.

Sử dụng PDF24 Creator để chuyển đổi file scan sang PDF

PDF24 Creator là công cụ tạo file PDF miễn phí có hỗ trợ nhập file từ máy scan hoặc máy ảnh. Hãy tiến hành theo các bước sau đây để chuyển đổi file scan sang PDF:
  1. Tải về và cài đặt PDF24 Creator
  2. Mở PDF24 Creator
  3. Chọn File -> Nhập -> Máy Scan để mở giao diện của máy scan
  4. Chọn cài đặt và bấm vào nút “Scan”
  5. PDF24 Creator nhận file từ máy scan và tạo file PDF, bạn có thể nhìn thấy file mới ở cửa sổ bên phải.
  6. Bấm vào buổi tượng Save as để lưu file đã nhập.
Bạn cũng có thể nhập nhiều tập tin và nếu đã nhập tất cả các tập tin của mình, bạn có thể soạn tập tin mới dựa trên file đã nhập bằng cách kéo và thả các trang từ tài liệu này sang khác. Nếu một trang được xoay chiều, hãy đánh dấu trang đó và bấm vào biểu tượng xoay trái hoặc xoay phải để đưa trang lại vị trí đúng. Hãy lưu lại nếu bạn đã tạo ra tập tin cuối cùng.

Thông tin thêm về PDF Creator

VLM sang PDF   GBL sang PDF   Máy in PDF – Tạo file PDF với máy in PDF   PDF24 Creator – Phần mềm tạo file PDF miễn phí để tải về   Công cụ chuyển đổi file PDF miễn phí   Generating PDF files   Wordpress PDF   Join PDF files   PDF creation   Printing a PDF file is very easy
Quảng cáo