Render trang PDF và lưu dạng JPEG hay PNG

Với PDF24, bạn có thể render các trang PDF để tạo file PNG hay JPEG một cách dễ dàng và miễn phí. PDF24 cung cấp nhiều công cụ khác nhau cho mục đích này. PDF24 Creator là phần mềm phổ biến đối với Windows, qua đó bạn có thể render trang rất thoải mái. Công cụ tương ứng trong các công cụ PDF24 online cũng có thể thực hiện điều này mà không cần cài phần mềm. Bạn có thể quyết định xem mình thích công cụ nào hơn.

Render trang PDF dạng PNG hoặc JPEG với PDF24 Creator

Công việc này rất dễ dàng với PDF24 Creator. Trước hết, mở PDF24 Creator và kéo file PDF vào ô thích hợp. Khu vực được đánh dấu theo đó. PDF24 Creator mở file của bạn và hiển thị bản xem trước.

Click biểu tượng Save As trên thanh công cụ. Một giao diện mở ra và bạn có thể chọn định dạng đầu ra là PNG hay JPEG, cùng những định dạng khác. Đặt số DPI cho định dạng file muốn tạo. Giá trị DPI lớn sẽ tạo hình ảnh lớn.

Tiếp theo, chọn điểm đến và lưu PDF dạng PNG hay JPEG. Kết quả là file PNG hay JPEG.

Thông tin thêm về PDF Creator

Render trang trong file PDF online

Nếu bạn không muốn cài bất kỳ phần mềm nào hoặc cần công cụ online để chuyển nhanh các trang sang hình ảnh, công cụ tương ứng trong hộp công cụ PDF24 online sẽ thích hợp cho bạn. PDF24 cung cấp cho bạn nhiều công cụ PDF miễn phí để có thể dễ dàng giải quyết nhiều vấn đề về PDF và với một trong những công cụ này, bạn có thể render trang trong file PDF thành hình ảnh. Cách thực hiện:

  • Mở ứng dụng với đường link bên dưới.
  • Kéo PDF vào ô file được đánh dấu tương ứng.
  • File được tải lên và được hiển thị.
  • Đặt số DPI lần nữa để tạo hình ảnh với chất lượng thích hợp.
  • Bắt đầu quá trình và lưu kết quả.

Chuyển các trang PDF thành hình ảnh online

Tải MIỄN PHÍ PDF Creator
PDF24 Creator 9.1.1
Tải PDF Creator
100% miễn phí | 100% miễn phí phần mềm gián điệp
Quảng cáo