Thông tin bảo vệ dữ liệu

Cam kết quyền riêng tư này áp dụng cho các dịch vụ PDF24 được cung cấp bởiphần mềm geek GmbH, Einstein Palace, Friedrichstraße 171, 10117 Berlin, sau đây được gọi là nhà cung cấp dịch vụ.

Nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn rất nghiêm ngặt. Dữ liệu cá nhân là thông tin có thể được sử dụng để tìm thông tin cá nhân hay thực tế về bạn. Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực để tuân thủ mọi quy định pháp lý có liên quan vào bất cứ lúc nào và đồng thời cập nhật về mặt kỹ thuật.

Trong phạm vi chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân từ bạn, như một phần của các dịch vụ cung cấp, điều này chỉ được thực hiện trong bối cảnh dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ.

Nhà cung cấp dịch vụ sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn đã gửi cho nhà cung cấp dịch vụ, để thực hiện dịch vụ tuân thủ theo luật bảo vệ dữ liệu được áp dụng. Điều này bao gồm cho bạn quyền truy cập vào các dịch vụ được cung cấp.

Khi kết nối đến trang web của chúng tôi - như thông lệ trên Internet -, dữ liệu có thể cho phép thông tin nhận dạng của bạn (ví dụ như địa chỉ, ngày, giờ và các trang truy cập) được lưu trên server của chúng tôi. Điều này nhằm tăng cường an ninh cho hệ thống (tránh lạm dụng), cải thiện trang web của chúng tôi và cho mục đích thống kê. Sẽ không có phân tích liên quan đến một người cụ thể. Chúng tôi có quyền phân tích số liệu dựa trên hồ sơ bút danh hay ẩn danh. Dữ liệu được xóa thường xuyên.

Việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn sẽ không xảy ra, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn, để thực hiện hợp đồng hay như một phần của yêu cầu công bố thông tin pháp lý.

Một số thành phần hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ cần sử dụng cookies. Cookies là những gói dữ liệu nhỏ mà trình duyệt web của bạn lưu trên máy tính. Những cookies này chứa một số thông tin cần thiết cho các thành phần để hoạt động đúng.

Vào bất cứ lúc nào, bạn có khả năng nhìn thấy, điều chỉnh và bổ sung dữ liệu cá nhân cùng các cài đặt tài khoản người dùng của mình và xóa tài khoản với tất cả dữ liệu liên quan.

Quảng cáo
NEW: PDF24 Creator 8.4.1
» Thông tin » Tính năng » Changelog
Tải PDF Creator
Miễn phí 100% | Miễn phí 100% phần mềm gián điệp
Quảng cáo
Word sang PDF / Dễ dàng tạo file PDF!
Tài liệu sang file PDF
Chuyển đồi tài liệu sang file PDF trong 3 bước
1
2
Hãy thể hiện khả năng của bạn!
Thiết kế Công cụ tạo file PDF của riêng bạn
Tải hình ảnh và tạo công cụ tạo file PDF của riêng bạn!
Bộ công cụ PLUGIN file PDF
Miễn phí 100% Plugin | 100% phần mềm gián điệp | 100% phần mềm bảo mật!
PDF Plguin Wordpress PDF Plugin Webmaster PDF Plugin phpBB PDF Plugin Blogger PDF Plugin