In file PDF

Ở đây bạn sẽ biết cách in các file PDF hiện hữu và cách in thành file PDF để tạo PDF. PDF Printer có thể thực hiện điều này.

Đây là cách bạn in file PDF

Để in file PDF, trước hết bạn cần một chương trình cho phép mở file PDF. Cách tốt nhất để làm điều này là thực hiện với PDF reader. Một ví dụ hay về PDF reader là Adobe Reader, nhưng các chương trình đọc khác cũng hoạt động tốt. Các trình duyệt Web mới hơn cũng có thể xem và in file PDF.

Mở file mà bạn muốn in. Click File->Print. Chỉnh cài đặt in và in PDF.

In file PDF để tạo file PDF mới

Với máy in ảo PDF printer bạn có thể tạo file PDF. Bạn có thể chuyển bất cứ file nào in được sang PDF. Cài PDF printer, chẳng hạn như PDF24 Creator. Sau khi cài đặt, một máy in mới sẽ xuất hiện trong Windows của bạn. Đây đơn thuần là một máy in PDF ảo. Nếu bạn in bằng máy in này, khi đó file PDF sẽ được tạo. Cửa sổ trợ giúp PDF24 sẽ mở ra và bạn có thể download rồi lưu lại, gửi đi hoặc tổ chức thêm.

PDF24 Creator là một PDF printer được ưa chuộng

PDF24 Creator là một trong những máy in PDF phổ biến nhất. Chương trình này miễn phí, có nhiều chức năng đa dạng và dễ sử dụng. Việc cài đặt rất nhanh và không có thanh công cụ ẩn hay những vấn đề tương tự. Điều này thật sự hiếm thấy trong phân khúc phần mềm miễn phí. Sau khi cài đặt, luôn in trên PDF24 PDF printer để tạo file PDF.

Thông tin thêm về PDF Creator