phpBB PDF Mod – Tạo file PDF từ diễn đàn phpBB của bạn

PDF24 phpBB PDF mod là sự tích hợp giữa Công cụ chuyển đổi file PDF trực tuyến PDF24 vào phần mềm diễn đàn phpBB. Mod này sẽ cho phép người truy cập xuất bài viết dưới định dạng PDF.

Cách thức hoạt động của phpBB mod

Sau khi cài đặt mod này, một hộp nhỏ được hiển thị trên mỗi bài viết, tại đây địa chỉ email có thể được nhập vào. Sau khi bấm vào nút "TIẾP TỤC", một file PDF sẽ được tạo ra từ bài viết và gửi đến địa chỉ email đã được cung cấp.

File PDF đã được tạo liệt kê tất cả các bài viết. Phía trên cùng của file PDF có chứa tên diễn đàn của bạn, và được liên kết với diễn đàn của bạn. Các bài viết cũng được liên kết với nhau trên diễn đàn của bạn.

Cài đặt phpBB PDF MOD

Gói tải về, bạn có thể tải về từ trang này, bao gồm một mod cho diễn đàn phpBB phiên bản 2.x và 3.x. Mỗi phiên bản đều có hướng dẫn cài đặt mang phong cách phpBB.

phpBB PDF Plugin 100% miễn phí khi tải về
phpBB PDF Plugin
Tải phpBB PDF Plugin
100% miễn phí | 100% miễn phí phần mềm gián điệp
Quảng cáo