Công cụ chuyển đổi file PDF sang định dạng ảnh – Chuyển đổi file PDF sang định dạng ảnh với Công cụ tạo file PDF miễn phí

Các trang của file PDF có thể được chuyển đổi sang định dạng ảnh. Bạn có thể mở file PDF và chụp ảnh màn hình, nhưng điều đó không khả thi nếu bạn thực hiện với tất cả các trang. Giải pháp của chúng tôi là PDF24 Creator. Bạn có thể mở file PDF và xuất một hoặc nhiều trang sang định dạng ảnh.

PDF24 Creator là công cụ tạo file PDF miễn phí và máy in PDF để tạo file PDF nhưng phần mềm này không chỉ giới hạn ở tính năng tạo file PDF. Bạn cũng có thể xuất định dạng ảnh do đó PDF24 Creator có thể được sử dụng như Công cụ chuyển đổi file PDF sang định dạng ảnh.

Đây là cách thức hoạt động:

  • Tải về và cài đặt PDF24 Creator
  • Mở PDF24 Creator
  • Tải file PDF bằng cách kéo và thả file vào cửa sổ bên phải. Lúc này, bạn có thể xem bản xem trước của file. Bạn có thể thả file bất kỳ, chứ không chỉ mỗi file PDF.
  • Bấm vào nút Save as trên thanh công cụ
  • Sau đó, bạn có thể chọn bộ lọc đầu ra để sử dụng. Chọn loại hình ảnh bạn muốn và tạo các thiết lập cần thiết của bạn.
  • Bấm vào nút “Tiếp tục”, sau đó lựa chọn tập tin mà bạn muốn lưu hình ảnh.

Nếu tập tin có chứa nhiều hơn một trang thì mỗi trang được lưu như một tập tin hình ảnh mới. Số trang sẽ được nối tự động với tên tập tin hình ảnh đã được chọn.

Thông tin thêm về PDF Creator

Cách khác: Render trang trong file PDF online

Nếu bạn không muốn cài bất kỳ phần mềm nào hoặc cần công cụ online để chuyển nhanh các trang sang hình ảnh, công cụ tương ứng trong hộp công cụ PDF24 online sẽ thích hợp cho bạn. PDF24 cung cấp cho bạn nhiều công cụ PDF miễn phí để có thể dễ dàng giải quyết nhiều vấn đề về PDF và với một trong những công cụ này, bạn có thể render trang trong file PDF thành hình ảnh. Cách thực hiện:

Chuyển các trang PDF thành hình ảnh online

Tải MIỄN PHÍ PDF Creator
PDF24 Creator 9.1.1
Tải PDF Creator
100% miễn phí | 100% miễn phí phần mềm gián điệp
Quảng cáo