Tạo file PDF với PDF plugin

Với PDF plugin từ PDF24, bạn có thể tạo PDF ở các hệ thống khác. PDF24 cung cấp nhiều plugin cho các hệ phần mềm khác nhau, sao cho bạn có thể tạo file PDF trực tiếp từ hệ thống đó.

PDF plugin từ PDF24 để tạo file PDF

PDF24 cung cấp PDF plugin cho nhiều hệ thống khác nhau, sao cho bạn hoặc khách truy cập có thể xuất hoặc tạo PDF. Dưới đây là danh sách plugin được sử dụng rộng rãi:
  • Wordpress PDF Plugin
  • Blogger.com PDF Plugin
  • phpBB PDF Mod
  • PDF converter box trên trang của bạn

Đến PDF plugins

Wordpress, Blogger.com, phpBB PDF plugin

Với plugin cho Wordpress, cho Blogger.com và cho phpBB, khách truy cập blog hay diễn đàn của bạn cũng có thể xuất bài viết dạng PDF. Mọi bài viết được xuất PDF liên kết với diễn đàn và blog của bạn. Điều này cho phép bạn tăng lượng xem blog và diễn đàn nếu khách truy cập chia sẻ file PDF với người khác.

PDF Converter Box cho trang web

Với PDF Converter Box, bạn đặt Online PDF Converter từ PDF24 vào trang web của mình cho khách truy cập để họ có thể dùng và tạo PDF.