Cài đặt mật khẩu file PDF để bảo mật

File PDF có thể được bảo mật bằng mật khẩu vì vậy mật khẩu sẽ được yêu cầu nhập nếu bạn muốn mở file. Bạn có thể sử dụng một số cài đặt bảo mật do đó bạn có thể ngăn chặn việc người khác in tài liệu đó. PDF24 Creator sẽ giúp bạn thực hiện tất cả những điều đó.

Cách thức để thiết lập mật khẩu cho file PDF

PDF24 Creator là công cụ tạo file PDF miễn phí và máy in PDF để tạo file PDF. Bảo mật bằng mật khẩu là một trong những tính năng của phần mềm. Bạn có thể ngăn chặn người khác mở, in hoặc sao chép văn bản và hình ảnh.

Sau đây là cách thức hoạt động:
  • Tải về, cài đặt và mở PDF24 Creator
  • Tải file PDF bằng cách kéo và thả file vào cửa sổ bên phải. Lúc này, bạn có thể xem bản xem trước của file. Bạn có thể thả file bất kỳ, chứ không chỉ mỗi file PDF.
  • Bấm vào biểu tượng Save as trên thành công cụ để mở hộp thoại Save as
  • Chọn bộ lọc đầu ra PDF và mở trang bảo mật.
  • Đánh dấu vào để sử dụng các cài đặt bảo mật và nhập mật khẩu của bạn
  • Bấm vào nút “Tiếp theo” và lựa chọn file mà bạn muốn lưu mật khẩu mới.

Thông tin thêm về PDF Creator

Sự khác nhau giữ người sở hữu và người dùng mật khẩu file PDF

Bạn có thể thiết lập hai mật khẩu trên trang bảo mật. Đó là mật khẩu bắt buộc của người sở hữu file để bảo mật tài liệu và bạn cũng có thể thiết lập mật khẩu người dùng được yêu cầu khi mở mật khẩu.

Hãy nhớ rằng người sở hữu có quyền truy cập đầy đủ tài liệu, vì vậy đó thường là hai mật khẩu khác nhau. Nếu cả hai mật khẩu trùng nhau và ai đó mở file PDF bằng cách sử dụng mật khẩu, họ sẽ có toàn quyền truy cập vào tài liệu giống như người sở hữu. Nếu bạn muốn ngăn chặn việc in ra, hãy thiết lập mật khẩu để mở file, sau đó bạn phải chọn một mật khẩu khác.

Đặt mật khẩu PDF online

PDF24 cũng cung cấp cho bạn công cụ online miễn phí để bảo vệ PDF của mình bằng mật khẩu. Tất cả những gì bạn cần làm là chọn PDF và mật khẩu, công cụ PDF sẽ đảm nhiệm phần còn lại. Bạn không cần cài bất kỳ phần mềm nào và cách này cũng miễn phí. Hãy xem qua công cụ.

Bảo vệ PDF bằng mật khẩu online

Tháo mật khẩu PDF online

PDF24 cũng cung cấp cho bạn công cụ online miễn phí để tháo mật khẩu PDF. Tất cả những gì bạn cần làm là chọn PDF và mật khẩu, công cụ PDF sẽ đảm nhiệm phần còn lại. Một lần nữa, bạn không cần cài bất kỳ phần mềm nào.

Tháo bảo vệ PDF online

Tải MIỄN PHÍ PDF Creator
PDF24 Creator 9.1.1
Tải PDF Creator
100% miễn phí | 100% miễn phí phần mềm gián điệp
Quảng cáo