Gắn tài liệu với tiêu đề PDF kỹ thuật số

Các công ty thường có sẵn tiêu đề dùng trong in giấy tờ. Điều này có thể được thực hiện qua kỹ thuật số bằng cách gắn tiêu đề PDF kỹ thuật số với tài liệu thật. Với PDF24 Creator điều này rất dễ thực hiện.

Giấy PDF kỹ thuật số là gì?

Tiêu đề PDF kỹ thuật số là tài liệu hiển thị tiêu đề. Đây không phải là giấy thật mà là dạng file kỹ thuật số. Tiêu đề kỹ thuật số này có thể hình thành nền tảng của thư từ và những tài liệu khác. Thư hoặc tài liệu thật phải được gắn với tiêu đề. Tiêu đề dùng cho nền sau và nền trước của thư thật. Về trực quan, điều này tạo ra cùng hiệu ứng như thể được in với tiêu đề thật. Thư thật được in trên một giấy tiêu đề đặc biệt. Trong trường hợp này giấy tiêu đề trở thành nền sau. Định dạng lý tưởng cho tiêu đề là định dạng PDF. Với định dạng này, tiêu đề gốc có thể được hiển thị chính xác. Định dạng PDF có thể được gắn vào sau với thư thật để tạo tài liệu hoàn chỉnh, như thể in trên máy in thật.

Làm thế nào để gắn thư vào tiêu đề PDF kỹ thuật số?

Trước hết, bạn cần tạo một file PDF từ thư thật và sau đó gắn vào tiêu đề PDF. Với PDF24 Creator bạn có thể làm điều này bằng một vài bước đơn giản.

  • Download PDF24 Creator từ trang này và cài phần mềm. Sau khi cài đặt, một máy in ảo sẽ xuất hiện và bạn có thể tạo file PDF nhanh chóng từ đó.
  • In thư với PDF printer. Lưu tài liệu từ cửa sổ hỗ trợ.
  • Với định dạng đầu ra là PDF, bạn sẽ có chọn lựa dùng giấy tiêu đề kỹ thuật số. Chọn tiêu đề kỹ thuật số với định dạng PDF ở đây và kết nối ứng dụng của mình với Tiêu đề.
  • Lưu tài liệu.

Theo cách này bạn có thể gắn thư với tiêu đề thư. Xin lưu ý rằng tiêu đề thư phải có định dạng đúng sao cho kết quả đúng như bạn muốn.

Thông tin thêm về PDF Creator

Tôi làm thế nào để tạo tiêu đề PDF kỹ thuật số?

Bạn có thể download tiêu đề PDF kỹ thuật số từ internet hoặc mua từ các nhà phân phối online. Một chọn lựa khác là tạo tiêu đề riêng bằng cách sử dụng PDF printer.

  • Tạo với chương trình xử lý word chẳng hạn như Word và bao gồm mọi thông tin, hình ảnh bạn muốn.
  • Đặt định dạng file và canh lề đúng.
  • In trên PDF printer từ PDF24 và lưu dạng PDF thông qua cửa sổ hỗ trợ.

Tiêu đề của bạn đã hoàn tất. Bây giờ tiêu đề PDF này có thể được dùng với PDF24 Creator như mẫu Tiêu đề thư.

Kết hợp tài liệu và giấy kỹ thuật số online

Nếu bạn không thể cài PDF24 Creator hoặc không dùng máy tính bàn, vẫn có công cụ PDF online mà bạn cũng có thể dùng để kết hợp các file. Công cụ online của PDF24 cũng miễn phí và dễ sử dụng. Chọn tài liệu và giấy kỹ thuật số rồi click vào nút kết hợp, phần còn lại sẽ do công cụ đảm nhận. Bạn có thể download kết quả sau đó.

Kết hợp tài liệu và giấy kỹ thuật số online

Tải MIỄN PHÍ PDF Creator
PDF24 Creator 9.0.4
Tải PDF Creator
100% miễn phí | 100% miễn phí phần mềm gián điệp
Quảng cáo