File PDF – Định dạng file dùng để chia sẻ tài liệu

File PDF là định dạng file dùng để chia sẻ tài liệu. Có thể mở và xem file PDF trên bất kỳ máy tính nào. Có rất nhiều công cụ để xem và xây dựng file. Hơn nữa, có thể xem file PDF mà không cần PDF reader bởi vì hầu hết mọi trình duyệt đều được trang bị để hỗ trợ file PDF.

File PDF là gì?

File PDF được phát triển bởi Adobe Systems với dự định thiết kế một định dạng file có thể hiển thị theo cách không đổi trên mọi máy tính. Ngày nay PDF là định dạng file hàng đầu để chia sẻ tài liệu. Ví dụ, hóa đơn luôn được nhận dưới dạng PDF. PDF là kết quả sau cùng. File này không thể điều chỉnh thêm. Định dạng file này không dành cho mục đích đó.

Mở và xem file PDF

Bạn có thể mở file PDF với PDF reader. Ví dụ về một chương trình toàn diện là Adobe Reader. Tuy nhiên, có nhiều bộ đọc PDF khác mà bạn có thể dùng để mở file PDF. Ngày nay bạn cũng có thể mở file PDF mà không cần PDF reader. Hầu hết mọi trình duyệt đều đã được trang bị hỗ trợ file PDF, để bạn có thể mở file PDF dễ dàng bằng trình duyệt.

Tạo file PDF

Bạn có thể tạo file PDF với chương trình miễn phí PDF24 Creator. Với PDF24 Creator bạn có thể tạo file PDF từ bất cứ file nào có thể in được. Chương trình dễ sử dụng và là một trong những công cụ tạo PDF được sử dụng rộng khắp nhất. Cài phần mềm và luôn in bằng PDF printer khi bạn cần PDF.

Thông tin thêm về PDF Creator

Nhiều công cụ PDF online miễn phí từ PDF24

Nếu bạn gặp vấn đề về file PDF và nếu đang tìm giải pháp, các công cụ online PDF24 hẳn sẽ rất thú vị đối với bạn. Trong hộp công cụ PDF của PDF24 có giải pháp thích hợp cho hầu như mọi vấn đề PDF. Hãy xem thử, bạn sẽ ngạc nhiên đấy.

Đến các giải pháp PDF online