Tổ chức PDF với PDF24 Creator

PDF24 Creator có thể tổ chức file PDF theo từng trang. Những nhiệm vụ phức tạp như thay đổi nội dung chữ hay chèn hình ảnh thì không thể thực hiện. Để tìm hiểu bạn có thể làm gì với PDF24 Creator, click vào đây.

Tổ chức từng trang PDF với PDF24 Creator

Với PDF24 Creator bạn có thể tổ chức file PDF theo trang. Bạn có thể xóa trang hoặc chèn, di chuyển, xuất hay xoay trang. Thay đổi nội dung trang (nội dung chữ hay hình ảnh…) thì không thể.

Thông tin thêm về PDF Creator

Định dạng PDF không được thiết kế để chỉnh sửa

Định dạng PDF được thiết kế nhằm trao đổi tài liệu. Mục đích là tạo một định dạng tài liệu có thể được hiển thị không đổi bất kể chương trình hay hệ điều hành. Với mục đích thiết kế này, không thể thay đổi nội dung của trang PDF. PDF là kết quả sau cùng có thể được hiển thị ở khắp nơi. Do đó định dạng này rất thích hợp để trao đổi. PDF không thích hợp để xử lý nội dung hay để viết, bởi vì không thể đọc và tái cấu trúc thông tin PDF do không có thông tin cơ cấu để bắt đầu.

Cách đúng

Viết tài liệu và thư ra chương trình xử lý word chẳng hạn như Word hay ứng dụng Office khác. Sau đó có thể mở và chỉnh sửa những file này. Nếu muốn đăng, in hay chia sẻ file với người khác, bạn nên xuất hoặc chuyển tài liệu sang PDF, bởi vì ai cũng có thể mở file PDF và PDF hiển thị theo cách không đổi ở khắp nơi.

Cách khác: Hơn 25 ứng dụng PDF online miễn phí

Nếu bạn đang tìm những giải pháp cụ thể và nhanh chóng cho những vấn đề về PDF nhất định, hãy xem qua các công cụ PDF online của PDF24, nơi cung cấp hàng loạt ứng dụng chạy trực tiếp trong trình duyệt. Bạn không cần cài đặt những chương trình này, chỉ việc đi đến từng ứng dụng và sử dụng trực tiếp.

Đến các Công cụ PDF online