Tổ chức file PDF

Với PDF24 bạn cũng có thể tổ chức PDF. Như vậy, ví dụ, bạn có thể sắp xếp trang, xóa trang, nhập các tài liệu PDF hoặc bảo vệ những quyền nhất định với mật khẩu. Để tổ chức PDF, bạn chỉ cần phần mềm PDF miễn phí này.

Với PDF Creator bạn có thể tổ chức PDF

Với phiên bản gần nhất của PDF24 PDF Creator (xem bên phải) bạn cũng có thể tổ chức PDF. Điều này được thực hiện với trực giác con người và hoàn thành trong chỉ vài bước. Chỉ việc download PDF24 Creator (xem link bên phải) và cài Phần mềm. Sau khi cài đặt, chỉ cần cho chạy chương trình. Ở cửa sổ bên trái, bạn có thể chọn tài liệu PDF và những tài liệu khác. Kéo tài liệu vào cửa sổ bên phải. Sau đó bạn có thể xóa trang, thêm trang từ tài liệu khác, chuyển đổi trang, kết hợp tài liệu, điều chỉnh tác giả và tiêu đề tài liệu, và nhiều nữa. Sau khi đã thực hiện tất cả những sự thay đổi, bạn có thể lưu tài liệu dạng PDF.

Tôi làm thế nào để kết hợp nhiều tài liệu thành PDF?

Mở PDF24 creator và kéo các tài liệu mà bạn muốn kết hợp vào cửa sổ bên phải. Xác định thứ tự của các tài liệu bằng cách click vào biểu tượng tương ứng trên thanh công cụ. Tài liệu, được đặt ở trên cùng của danh sách, sẽ được tích hợp là tài liệu đầu tiên trong file PDF mới. Tất cả những tài liệu khác sẽ theo trình tự. Nếu đã có trình tự như bạn muốn, chỉ cần click vào biểu tượng liên kết/kết hợp tương ứng trên thanh công cụ. Tất cả những tài liệu sẽ trở thành một. Cuối cùng bạn chỉ cần lưu tài liệu mới.

Tôi làm thế nào để xuất một số trang từ file PDF?

Mở PDF24 Creator và cho hiển thị tài liệu ở cửa sổ bên phải. Tài liệu sẽ được tải và xuất hiện ở đó. Bản xem trước của tài liệu được hiển thị ở một bên, cho phép bạn nhận diện từng trang. Trong view menu, bạn có thể điều chỉnh size của bản xem thử. Nếu bản xem thử quá nhỏ và bạn không thể nhận ra vài trang, chỉ việc tăng size của bản xem thử.

Tạo một tài liệu trống. Làm điều này qua biểu tượng tương ứng trên thanh công cụ ở cửa sổ bên phải. Sau đó chọn tất cả các trang trong tài liệu mà bạn muốn xuất và kéo chúng vào tài liệu trống. Ấn và giữ phím CTRL và bằng cách click trái vào trang, bạn có thể chọn nhiều trang. Bạn cũng có chọn lựa kéo từng trang vào tài liệu trống.

Một khi đã đưa tất cả các trang vào tài liệu trống, bạn có thể lưu tài liệu mới dưới dạng PDF sau đó.

Tôi có thể làm thế nào để đặt các thuộc tính chẳng hạn như tiêu đề và tác giả của PDF, và làm thế nào để chỉnh cài đặt an ninh?

Mở PDF24 Creator và kéo một file PDF vào cửa sổ bên tay phải. Click phải vào tên của tài liệu, và một menu chọn lựa sẽ mở ra. Trong menu chọn lựa, click vào Properties. Trong phần này bạn có thể đặt tiêu đề, tác giả, và cài đặt an ninh. Chọn từ tab tương ứng và thực hiện điều chỉnh. Sau đó click vào ‘OK’. Giờ đây cài đặt đã được lưu. Cuối cùng bạn sẽ cần lưu tài liệu của mình.

Thông tin thêm về PDF Creator

Cách khác: Hơn 25 ứng dụng PDF online miễn phí

Nếu bạn đang tìm những giải pháp cụ thể và nhanh chóng cho những vấn đề về PDF nhất định, hãy xem qua các công cụ PDF online của PDF24, nơi cung cấp hàng loạt ứng dụng chạy trực tiếp trong trình duyệt. Bạn không cần cài đặt những chương trình này, chỉ việc đi đến từng ứng dụng và sử dụng trực tiếp.

Đến các Công cụ PDF online

Tải MIỄN PHÍ PDF Creator
PDF24 Creator 9.0.3
Tải PDF Creator
100% miễn phí | 100% miễn phí phần mềm gián điệp
Quảng cáo