Tổ chức file PDF với PDF24 Creator

PDF24 Creator cung cấp một số chức năng được sử dụng rộng rãi để tổ chức file PDF. Dù bạn muốn bảo vệ file PDF với mật khẩu, thêm hay xóa trang, hoặc tổng hợp tất cả tài liệu, PDF24 vẫn có công cụ thích hợp cho bạn.

Đây là cách bạn tổ chức PDF

Download PDF24 Creator miễn phí và cài chương trình. Mở PDF24 Editor và sau đó mở PDF trong chương trình. Chỉ việc kéo PDF của bạn vào cửa sổ tương ứng. PDF sẽ tải và bạn sẽ thấy bản xem trước. Bây giờ bạn có thể chỉnh sửa các đặc tính, xóa trang, thêm trang, đặt lại thứ tự trang, đặt mật khẩu… Trong context menu của một tài liệu hiện có rất nhiều chọn lựa. Chỉ việc click phải vào tên của tài liệu.

Thông tin thêm về PDF Creator

Những điều khác mà PDF Creator từ PDF24 có thể làm

Với PDF Creator bạn có thể tạo file PDF từ bất kỳ chương trình nào. Điều này được thực hiện qua một máy in ảo. In bất cứ file nào từ máy in này, và máy sẽ không in theo nghĩa đen mà tạo ra một file PDF. Bạn cũng có thể ký file PDF. Có thể dùng chức năng chữ ký với Editor. Chương trình cũng cung cấp khả năng chụp màn hình mà bạn có thể dùng để tạo PDF từ nội dung màn hình. Chức này này ở biểu tượng khay trong PDF24 Creator.

Cách khác: Hơn 25 ứng dụng PDF online miễn phí

Nếu bạn đang tìm những giải pháp cụ thể và nhanh chóng cho những vấn đề về PDF nhất định, hãy xem qua các công cụ PDF online của PDF24, nơi cung cấp hàng loạt ứng dụng chạy trực tiếp trong trình duyệt. Bạn không cần cài đặt những chương trình này, chỉ việc đi đến từng ứng dụng và sử dụng trực tiếp.

Đến các Công cụ PDF online

Tải MIỄN PHÍ PDF Creator
PDF24 Creator 9.1.1
Tải PDF Creator
100% miễn phí | 100% miễn phí phần mềm gián điệp
Quảng cáo