Công cụ chuyển đổi file PDF trực tuyến cho phép chuyển đổi tài liệu sang định dạng file PDF

Công cụ chuyển đổi file PDF trực tuyến chuyển đổi miễn phí tài liệu ở các định dạng khác nhau sang file PDF! Các định dạng tài liệu được hỗ trợ sẽ được liệt kê dưới đây. Thật dễ dàng để chuyển đổi các tài liệu của bạn. Không cần cài đặt phần mềm. Bạn chỉ cần tải tài liệu lên trang pdf24.org và công cụ của chúng tôi sẽ chuyển đổi tài liệu của bạn sang định dạng PDF.

Công cụ chuyển đổi file PDF trực tuyến hỗ trợ các định dạng tài liệu sau đây:

  • HTML (htm html)
  • Bilder (jpg jpeg png bmp gif tiff tif emf wmf)
  • Microsoft Word (doc dot docx dotx)
  • Microsoft Excel (xls xlw xlt xlsx xltx)
  • Microsoft Powerpoint (ppt pps pot pptx potx)
  • Open Office (odt ods odp odg ott ots otp otg)
  • Postscript (ps)
  • Text (rtf txt)

Chuyển đổi tải liệu trực tuyến ngay với Công cụ chuyển đổi file PDF trực tuyến

Vui lòng sử dụng hộp chuyển đổi dưới đây của chúng tôi để chuyển đổi tài liệu sang file PDF. Bạn có thể lựa chọn trong số các định dạng dưới đây. Chỉ cần chọn tài liệu, nhập địa chỉ email và bấm vào nút “TIẾP TỤC”. Công cụ chuyển đổi file PDF trực tuyến sẽ chuyển đổi miễn phí tài liệu sang file PDF và gửi tới địa chỉ email của bạn.

Chuyển đổi tài liệu sang file PDF ngay

» Lợi ích từ những ưu điểm của Công cụ chuyển đổi file PDF trực tuyến, PDF24 Email

PDF24 Creator 9.0.0
Tải PDF Creator
Miễn phí 100% | Miễn phí 100% phần mềm gián điệp
Quảng cáo
Word sang PDF / Dễ dàng tạo file PDF!
Tài liệu sang file PDF
Chuyển đồi tài liệu sang file PDF trong 3 bước
1
2
Hãy thể hiện khả năng của bạn!
Thiết kế Công cụ tạo file PDF của riêng bạn
Tải hình ảnh và tạo công cụ tạo file PDF của riêng bạn!
Bộ công cụ PLUGIN file PDF
Miễn phí 100% Plugin | 100% phần mềm gián điệp | 100% phần mềm bảo mật!
PDF Plguin Wordpress PDF Plugin Webmaster PDF Plugin phpBB PDF Plugin Blogger PDF Plugin