Nhập file PDF

Với PDF24 Creator miễn phí, bạn có thể dễ dàng nhập nhiều file PDF thành một file PDF. Phần mềm đã được nhận giải thưởng vài lần và ngoài việc có thể nhập file PDF, có nhiều chức năng hữu ích khác thường rất cần thiết.

Tôi làm thế nào để nhập nhiều file PDF thành một file PDF?

Nhiệm vụ này rất dễ dàng đối với PDF24 Creator. Trước tiên, mở PDF24 Creator và kéo file PDF mà bạn muốn nhập vào cửa sổ bên phải. Khu vực được đánh dấu theo đó. PDF24 Creator mở file của bạn và cho hiển thị bản xem trước.

Bây giờ bạn có thể thay đổi trật tự file bằng cách click vào những biểu tượng trên thanh công cụ. File được liệt kê trên cùng của danh sách sẽ được tích hợp là file đầu tiên trong tài liệu mới. Các file khác tuần tự theo sau.

Nếu thích một trật tự nhất định, bạn phải click vào biểu tượng thích hợp để nhập file (2 chiếc vòng) trên thanh công cụ. Từ tất cả các file này sẽ hình thành một tài liệu mới. Lưu file mới của bạn bằng cách click vào biểu tượng Save.

Xóa trang, thêm trang và ghép trang file PDF cũng rất nhẹ nhàng với PDF24 Creator.

PDF24 Creator không chỉ có thể kết hợp tất cả các file PDF mà còn để bạn xử lý từng trang. Theo cách này bạn có thể xóa từng trang, hoặc chèn trang từ một file khác hoặc có thể đơn thuần di chuyển trang. Với những chức năng này, bạn có thể kết hợp hoặc tạo file dựa trên các file khác theo nhiều cách khác nhau. Với những chức năng này, bạn có thể kết hợp hoặc tạo file dựa trên các file khác theo nhiều cách khác nhau.

Thông tin thêm về PDF Creator

Cách khác: Nhập file PDF online

Nếu bạn không muốn cài bất kỳ phần mềm nào hay cần một công cụ online để tạo nhanh file PDF mới, công cụ tương ứng trong Hộp công cụ PDF24 sẽ thích hợp với bạn. PDF24 cung cấp nhiều công cụ PDF online miễn phí để bạn có thể dễ dàng giải quyết nhiều vấn đề PDF và với một trong những công cụ này, bạn có thể nhập các file PDF. Cách hoạt động:

  • Mở ứng dụng với đường link bên dưới.
  • Kéo các file vào ô file thích hợp dạng cơ bản.
  • Các file được tải và các trang được hiển thị.
  • Bây giờ click vào các trang sẽ được đưa vào tài liệu mới.
  • Nếu cần, điều chỉnh thứ tự các trang bằng cách kéo và thả.
  • Nếu mọi việc đều ổn, bạn có thể lưu file PDF.

Nhập file PDF online

Tải MIỄN PHÍ PDF Creator
PDF24 Creator 9.1.1
Tải PDF Creator
100% miễn phí | 100% miễn phí phần mềm gián điệp
Quảng cáo