Điều khoản và Bảo mật

Chịu trách nhiệm nội dung
geek software GmbH
Benjamin Bohlmann, Giám đốc điều hành

Địa chỉ:
geek software GmbH
Einstein Palais
Friedrichstraße 171
10117 Berlin

Liên hệ:
Email:
Fax: +49/30/469990083
Điện thoại: +49/30/469995498

Số đăng ký kinh doanh:
HRB 100865 B AG Berlin-Charlottenburg
Ust.-ID: DE248847214

PDF24 là một dự án của geek software GmbH, cung cấp dịch vụ trực tuyến miễn phí để chuyển đổi văn bản thành file PDF. Ứng dụng cũng cung cấp phần mềm miễn phí để tải về và cài đặt trên một máy chủ. Với phần mềm này bạn có thể chuyển đổi tài liệu từ hầu hết các ứng dụng sang định dạng PDF. geek software GmbH cung cấp các giải pháp liên quan đến file PDF. Ứng dụng này được sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Vui lòng lưu ý các điều khoản sau đây nếu bạn muốn sử dụng pdf24.org:

Điều khoản về giấy phép dành cho PDF24
Điều kiện dành cho công cụ PDF trực tuyến
Hướng dẫn liên quan đến vấn đề bảo mạt

Quảng cáo
NEW: PDF24 Creator 8.2.3
» Thông tin » Tính năng » Changelog
Tải PDF Creator
Miễn phí 100% | Miễn phí 100% phần mềm gián điệp
Quảng cáo
Word sang PDF / Dễ dàng tạo file PDF!
Tài liệu sang file PDF
Chuyển đồi tài liệu sang file PDF trong 3 bước
1
2
Hãy thể hiện khả năng của bạn!
Thiết kế Công cụ tạo file PDF của riêng bạn
Tải hình ảnh và tạo công cụ tạo file PDF của riêng bạn!
Bộ công cụ PLUGIN file PDF
Miễn phí 100% Plugin | 100% phần mềm gián điệp | 100% phần mềm bảo mật!
PDF Plguin Wordpress PDF Plugin Webmaster PDF Plugin phpBB PDF Plugin Blogger PDF Plugin