Điều khoản và Bảo mật

Chịu trách nhiệm nội dung
geek software GmbH
Benjamin Bohlmann, Giám đốc điều hành

Địa chỉ:
geek software GmbH
Einstein Palais
Friedrichstr. 171
10117 Berlin

Liên hệ:
Email: team@pdf24.org

Fax: +49/30/469990083
Điện thoại: +49/30/469995498

Số điện thoại trên không phải là đường dây nóng hỗ trợ cho các sản phẩm PDF24. Sử dụng diễn đàn hỗ trợ của chúng tôi và phần FAQ để đặt câu hỏi về các sản phẩm PDF24 hoặc viết email đến địa chỉ e-mail trên.

Số đăng ký kinh doanh:
HRB 100865 B AG Berlin-Charlottenburg
Ust.-ID: DE248847214

Thông tin thêm
pdf24.org là một dự án của geek Software GmbH và cung cấp những giải pháp xoay quanh chủ đề PDF, bao gồm các dịch vụ online và phần mềm cài trên máy tính.
Các dịch vụ hiện được cung cấp miễn phí sẽ vẫn miễn phí trong tương lai.

» Thông tin bảo vệ dữ liệu

PDF24 Creator 8.9.1
» Thông tin » Tính năng » Changelog
Tải PDF Creator
Miễn phí 100% | Miễn phí 100% phần mềm gián điệp
Quảng cáo
Word sang PDF / Dễ dàng tạo file PDF!
Tài liệu sang file PDF
Chuyển đồi tài liệu sang file PDF trong 3 bước
1
2
Hãy thể hiện khả năng của bạn!
Thiết kế Công cụ tạo file PDF của riêng bạn
Tải hình ảnh và tạo công cụ tạo file PDF của riêng bạn!
Bộ công cụ PLUGIN file PDF
Miễn phí 100% Plugin | 100% phần mềm gián điệp | 100% phần mềm bảo mật!
PDF Plguin Wordpress PDF Plugin Webmaster PDF Plugin phpBB PDF Plugin Blogger PDF Plugin