Xuất trang từ file PDF

Với PDF24, bạn có thể xuất trang PDF dễ dàng và miễn phí. PDF24 cung cấp nhiều công cụ khác nhau cho mục đích này. PDF24 Creator là phần mềm phổ biến đối với Windows mà qua đó bạn có thể xuất các trang từ PDF một cách rất thoải mái. Công cụ tương ứng trong các công cụ online của PDF24 cũng có thể làm điều này mà không cần cài bất kỳ phần mềm nào. Bạn có thể quyết định xem mình thích công cụ nào hơn.

Xuất các trang PDF với PDF24 Creator

Công việc này rất dễ dàng với PDF24 Creator. Trước hết, mở PDF24 Creator và kéo thả file mà bạn muốn xuất trang vào ô thích hợp. Khu vực được đánh dấu theo đó. PDF24 Creator mở file của bạn và hiển thị bản xem trước.

Click vào biểu tượng tương ứng trên thanh công cụ để tạo tài liệu trống. Tài liệu này sẽ chứa tất cả các trang được xuất.

Bây giờ kéo các trang mà bạn muốn xuất vào tài liệu trống cho đến khi có tất cả các trang trong tài liệu mới.

Khi đã chèn tất cả các trang mà bạn muốn xuất, tất cả những gì bạn cần làm là click vào biểu tượng tương ứng để lưu file PDF. File PDF mới của bạn đã sẵn sàng.

Thông tin thêm về PDF Creator

Xuất trang từ file PDF online

Nếu bạn không muốn cài bất kỳ phần mềm nào hoặc nếu bạn cần một công cụ online để xuất trang nhanh, công cụ tương ứng trong hộp công cụ online PDF24 sẽ thích hợp cho bạn. PDF24 cung cấp cho bạn nhiều công cụ PDF online miễn phí mà bạn có thể dùng để dễ dàng giải quyết nhiều vấn đề PDF và với một trong các công cụ này, bạn có thể xuất trang từ file PDF. Cách thực hiện:

  • Mở ứng dụng với đường link bên dưới.
  • Kéo PDF vào ô file được đánh dấu tương ứng.
  • File được tải và các trang được hiển thị.
  • Bây giờ click vào những trang mà bạn muốn xuất. Khi đó các trang được đánh dấu tương ứng.
  • Nếu mọi việc đều ổn, lưu file PDF sau đó.

Xuất trang PDF online

Tải MIỄN PHÍ PDF Creator
PDF24 Creator 9.1.1
Tải PDF Creator
100% miễn phí | 100% miễn phí phần mềm gián điệp
Quảng cáo