Xuất hình ảnh từ file PDF

Với PDF24, bạn có thể xuất hình ảnh từ file PDF một cách dễ dàng và miễn phí. PDF24 cho bạn công cụ thích hợp cho mục đích này. Công cụ tương ứng trong Hộp Công cụ PDF24 Online cũng có thể thực hiện điều này mà không cần cài phần mềm. Việc xuất hình ảnh từ PDF trở nên dễ như bỡn.

Xuất hình ảnh online từ file PDF

Nếu bạn không muốn cài bất kỳ phần mềm nào hay nếu bạn cần một công cụ online để xuất nhanh hình ảnh từ file PDF, công cụ tương ứng trong hộp công cụ PDF24 sẽ thích hợp với bạn. PDF24 cung cấp cho bạn nhiều công cụ PDF online miễn phí để bạn có thể dễ dàng giải quyết nhiều vấn đề PDF và với một trong những công cụ này, bạn có thể xuất hình ảnh từ PDF. Cách thực hiện:

  • Mở ứng dụng với đường link bên dưới.
  • Kéo các file PDF vào ô file được đánh dấu tương ứng.
  • Các file được tải và hiển thị.
  • Bắt đầu xuất với nút tương ứng. Tất cả hình ảnh được xuất ra.
  • Cuối cùng, lưu kết quả.

Xuất hình ảnh online từ PDF

Ngược lại: Nhúng hình ảnh vào file PDF

Đối với cách ngược lại, cũng có công cụ thích hợp trong hộp công cụ mà bạn có thể dùng để tạo PDF từ hình ảnh như PNG hay JPEG hoặc kết hợp chúng thành PDF để tạo tập ảnh. Cách thức thực hiện:

  • Mở ứng dụng với đường link bên dưới.
  • Kéo hình ảnh vào ô file được đánh dấu tương ứng.
  • Sau đó hình ảnh được hiển thị.
  • Bắt đầu tạo PDF.
  • Sau đó lưu PDF.

Nhúng hình ảnh online vào file PDF

Tải MIỄN PHÍ PDF Creator
PDF24 Creator 9.1.1
Tải PDF Creator
100% miễn phí | 100% miễn phí phần mềm gián điệp
Quảng cáo