Cách thức để chuyển đổi tập tin EXT sang file PDF

EXT PDF
Trang này giải thích làm thế nào để bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tập tin .ext sang định dạng PDF bằng cách sử dụng miễn phí PDF24 Creator. Cách thức chuyển đổi được đưa ra là miễn phí và dễ dàng để sử dụng. PDF24 Creator cài đặt một máy in PDF để bạn có thể in tập in .ext trên máy in đó để chuyển đổi sang định dạng PDF.

Những điều bạn cần để chuyển đổi file EXT sang định dạng PDF hoặc cách thức để tạo file PDF từ file EXT

Dạng file EXT hoặc file với phần mở rộng tập tin .ext có thể được chuyển đổi dễ dàng sang định dạng PDF với sự trợ giúp của máy in PDF.

Máy in PDF là một máy in ảo mà bạn có thể sử dụng như các máy in khác. Sự khác biệt với máy in thông thường là máy in PDF có thể tạo ra file PDF. Bạn không cần phải in trực tiếp. Máy in PDF sẽ in các nội dung gốc sang định dạng PDF>

Bằng cách này, bạn có thể tạo ra định dạng PDF từ bất kỳ tập tin có thể được in ra. Chỉ cần mở tập tin với một Phần mềm đọc, nhấn nút "In", chọn máy in PDF ảo và bấm vào nút "In". Nếu bạn có Phần mềm đọc cho tập tin EXT, và nếu Phần mềm đọc có thể in ra các tập tin, thì bạn có thể chuyển đổi các tập tin sang định dạng PDF.

Máy in PDF

Miễn phí và dễ dàng sử dụng PDF24, máy in PDF có thể được tải về từ trang này. Chỉ cần bấm vào nút “Tải về” ở bên trái của bài viết này để tải PDF24 Creator. Hãy cài đặt phần mềm. Sauk hi cài đặt, bạn sẽ có một máy in mới được đăng ký trong hệ điều hành Windows nơi bạn có thể sử dụng để tạo file PDF từ tập tin .ext hoặc chuyển đổi các tập tin có thể in sang định dạng PDF.

Đây là cách thức hoạt động:
  1. Cài PDF24 Creator
  2. Mở tập tin .ext với Phần mềm đọc hỗ trợ.
  3. In tập tin trên máy in ảo PDF24.
  4. Bạn có thể lưu thành file PDF, email, gửi fax hoặc sửa tập tin mới với PDF24.

Thông tin thêm về PDF Creator

Thông tin thêm về kiểu file .ext, rất hữu ích để tìm kiếm một Phần mềm đọc phù hợp để bạn có thể in các tập tin cùng loại trên máy in PDF.

Mở rộng tập tin: .ext
Kiểu:
Mô tả: Extensions descriptions file
Tải MIỄN PHÍ PDF Creator
PDF24 Creator 9.0.0
Tải PDF Creator
100% miễn phí | 100% miễn phí phần mềm gián điệp
Quảng cáo