Sửa các trang trong file PDF

PDF24 Creator có một vài tính năng để chỉnh sửa file PDF. Công cụ sửa bao gồm nhiều tính năng hữu ích. Bạn có thể cắt, ghép và sắp xếp lại trang, thay đổi thuộc tính, chữ ký, thay đổi cài đặt bảo mật và nhiều hơn nữa.

PDF24 Creator có thể chỉnh sửa các trang trong file PDF

PDF24 Creator có thể chỉnh sửa các trang trong file PDF. Việc chỉnh sửa có tính trực giác và bạn sẽ có được kết quả chỉ với một vài bước đơn giản. Tải PDF24 Creator từ trang này và thực hiện các thiết lập để cài đặt ứng dụng. Mở PDF24 Creator và mở tập tin bằng cách thả chúng vào khung cửa sổ bên phải. Sau đó, bạn có thể xem các trang của mỗi tài liệu được mở.

Chỉnh sửa các trang trong file PDF có nghĩa là bạn có thể thao tác trên toàn bộ các trang. Bạn có thể xóa và sắp xếp lại các trang, di chuyển các trang từ tài liệu này sang tài liệu khác, ghép các văn bản, thay đổi các thuộc tính như tác giả và tiêu đề, đặt mật khẩu cho file PDF, chữ ký và nhiều hơn nữa.

Thông tin thêm về PDF Creator

Cách thức để tách một số trang từ file PDF?

Mở PDF24 Creator và kéo & thả tài liệu vào khung cửa sổ bên phải để tải các tập tin. Tạo một tài liệu trống bằng cách nhấn vào biểu tượng thích hợp trên thanh công cụ. Đánh dấu các trang bạn muốn tách. Sử dụng phím CTRL để đánh dấu các trang. Kéo trang và thả chúng vào tài liệu trống. Bạn cũng có thể kéo và thả từng trang. Cuối cùng, lưu tài liệu mới. Để hỗ trợ các bước sau, mỗi tài liệu đều có một bản xem trước. Bạn có thể tăng kích thước xem trước nếu chúng quá nhỏ hoặc bạn không thể tìm thấy các trang

Cách thức để ghép nối file PDF?

Mở PDF24 Creator và tải tất cả các tập tin PDF mà bạn muốn ghép nối. Hãy đặt các tài liệu vào đúng thứ tự bằng cách sử dụng các biểu tượng lên/xuống trên thanh công cụ. Tài liệu đầu tiên trong danh sách sẽ được thêm vào trước tiên ở tài liệu mới. Tất cả các tài liệu khác được xếp lần lượt theo sau. Nếu tất cả các tài liệu đã được sắp xếp theo đúng theo thứ tự, hãy bấm vào biểu tượng ghép nối trên thanh công cụ để kết hợp tất cả các tài liệu thành một. Cuối cùng bạn chỉ việc lưu tài liệu mới.

Cách thức để thay đổi các thuộc tính như tiêu đề và tác giả và cách đặt mật khẩu cho file PDF?

Mở PDF24 Creator và kéo và thả tài liệu vào bên phải. Sau đó bấm vào lưu biểu tượng lưu để mở hộp thoại Save As. Chọn bộ lọc PDF để mở các tùy chọn bộ lọc PDF. Ở đó bạn có thể thay đổi các thuộc tính của tài liệu, thiết lập một mật khẩu, chọn digital paper, thiết lập chữ ký và nhiều tính năng khác. Lưu tất cả các thiết lập vào hồ sơ nếu bạn cần dùng các thiết lập một cách thường xuyên.

PDF Job Applications   PDF conversion   PDF Converter gratis   Thu nhỏ PDF   Công cụ tạo file PDF   Shrink PDF files   Free PDF Generator   Create PDF files with a PDF Printer   Tạo PDF   Thiết lập chữ ký trong file PDF.
Quảng cáo