Công cụ thiết kế: Tải hình ảnh

Ở đây bạn có thể upload hình ảnh cho PDF24 Creator cá nhân của mình. Vui lòng chọn hình và click vào nút upload.

Thông tin ảnh:
Kích thước hình: 200x330 hoặc hơn với tỉ lệ diện mạo không đổi
Định dạng hình: JPG, PNG

Nếu bạn không có một hình ảnh đúng kích cỡ, bạn có thể chọn vùng ảnh sau khi đã tải lên.

 

Chọn ảnh

Quảng cáo
Word sang PDF / Dễ dàng tạo file PDF!
Tài liệu sang file PDF
Chuyển đồi tài liệu sang file PDF trong 3 bước
1
2
Hãy thể hiện khả năng của bạn!
Thiết kế Công cụ tạo file PDF của riêng bạn
Tải hình ảnh và tạo công cụ tạo file PDF của riêng bạn!
Bộ công cụ PLUGIN file PDF
Miễn phí 100% Plugin | 100% phần mềm gián điệp | 100% phần mềm bảo mật!
PDF Plguin Wordpress PDF Plugin Webmaster PDF Plugin phpBB PDF Plugin Blogger PDF Plugin