Cách tốt nhất để tạo PDF là tạo với PDF24 Creator

Cách tốt nhất để tạo PDF là tạo với PDF24 Creator. Đây là một quá trình đơn giản và chương trình miễn phí. PDF24 Creator cung cấp rất nhiều tính năng bổ sung rất hữu ích.

Đây là cách bạn tạo file PDF với PDF24 Creator

PDF24 Creator cài một máy in ảo PDF printer mà bạn có thể dùng để tạo file PDF. Bạn chỉ việc cho chạy PDF printer khi muốn tạo PDF. Sau khi in, PDF24 Assistant mở ra và bạn có thể lưu, gửi hay tổ chức thêm file PDF của mình.

Thông tin thêm về PDF Creator

Chuyển file hiện hữu sang PDF

Cách thay thế, bạn có thể đơn thuần dùng context menu để chuyển một file hiện hữu sang PDF. Bạn sẽ cần cài PDF24 Creator. Click chuột phải trên file, chọn PDF24 và sau đó click Convert để chuyển sang PDF. Đây là cách để có được phiên bản PDF cho file của mình một cách nhanh chóng.

Tạo PDF dựa trên những tài liệu khác

Cũng có thể tạo file PDF nếu bạn dùng những tài liệu khác làm cơ sở. PDF24 Creator có thể thực hiện điều này. Mở PDF24 Creator và kéo tất cả các file vào giao diện chỉnh sửa. Các trang của tài liệu được hiển thị. Bây giờ bạn có thể di chuyển trang, xóa, chèn trang vào tài liệu khác hoặc đơn thuần tổng hợp tất cả các tài liệu lại với nhau. Với chương trình này, việc tổng hợp được thực hiện rất linh hoạt.

Cách khác: Sử dụng hộp công cụ PDF24 để tạo file PDF miễn phí

Với hộp công cụ PDF24, bạn có thể tạo file PDF theo những cách khác nhau. Hãy xem qua các công cụ PDF online của PDF24, nơi bạn có thể dùng hơn 25 công cụ PDF để tạo file PDF. Hầu hết mọi vấn đề về PDF đều có được công cụ PDF thích hợp.

Đến các công cụ PDF24