Cách tốt nhất để tạo file PDF là với PDF printer

Cách tốt nhất để tạo file PDF là tạo với PDF printer. Bạn in file PDF với máy in ảo PDF. Bạn có thể tạo file PDF từ bất cứ file nào có thể in được. Một máy in PDF tốt với nhiều chức năng bổ sung là PDF24 Creator.

Tạo file PDF – như thế này

Cách tốt nhất để tạo file PDF là dựa trên cơ sở file khác, bởi vì file PDF ít nhiều là kết quả sau cùng và không dễ để tiếp tục đổi sang PDF. Tạo tài liệu với Word hoặc các chương trình khác và sau đó chuyển thành PDF khi bạn muốn chia sẻ hoặc đăng tài liệu. Chỉ một vài chương trình hỗ trợ trực tiếp loại file PDF và xuất file trực tiếp sang PDF. Nhiều chương trình không hỗ trợ điều này, nhưng vẫn có thể tạo PDF từ đó.

Chìa khóa để thành công chính là PDF printer. Với PDF printer bạn có thể tạo PDF với bất cứ file nào có thể in. Dù đó là file Word, bài thuyết trình, trang web hay bất cứ điều gì khác, bạn có thể xuất tất cả thành PDF. PDF printer là một máy in ảo tạo file PDF. Một ví dụ về máy in PDF chất lượng là PDF24 Creator.

Với PDF24 Creator bạn có thể tạo file PDF một cách dễ dàng

PDF24 Creator là một máy in PDF được ưa chuộng mà bạn có thể dùng để tạo file PDF. Hơn nữa, bạn sẽ có được nhiều tính năng bổ sung cần thiết, ví dụ như bạn có thể bảo vệ file PDF bằng mật khẩu. Bạn có thể download nhanh phiên bản gần nhất ở đây.

Với PDF24 Creator bạn có thể tạo file PDF trên cơ sở các file khác. Bạn có thể kết hợp các file và tạo một file PDF từ đó, hoặc bạn có thể xuất một loạt trang từ một file khác. Sau đó bạn có thể lưu dạng PDF. Công việc này cùng nhiều công việc khác đều không thành vấn đề đối với chương trình này.

Thông tin thêm về PDF Creator

Cách khác: Tạo file PDF online với hộp công cụ PDF24

Với PDF24 bạn cũng có thể tạo PDF online. Hãy xem qua các công cụ PDF online của PDF24, nơi bạn có thể sử dụng hơn 25 công cụ PDF miễn phí để tạo file PDF. Hầu hết các vấn đề về PDF đều có được công cụ thích hợp.

Đến các công cụ online của PDF24

Tải MIỄN PHÍ PDF Creator
PDF24 Creator 9.0.3
Tải PDF Creator
100% miễn phí | 100% miễn phí phần mềm gián điệp
Quảng cáo