Nén file PDF và giảm kích thước file

Việc nén nhiều file PDF không thành vấn đề đối với PDF24 Creator. PDF24 Creator có một tiện ích nhỏ cho phép bạn nén nhiều file PDF và từ đó có thể giảm kích thước file.

PDF24 Compress – công cụ nén file PDF

PDF24 Creator chứa công cụ tuy nhỏ nhưng rất tuyệt vời là PDF24 Compress mà bạn có thể dùng để nén file PDF. Trước tiên, cài PDF24 Creator. Có thể download phiên bản hiện tại tại đây. Sau khi cài, mở PDF24 Compress. Bây giờ thả tất cả các file PDF mà bạn muốn nén vào danh sách file. File của bạn sẽ xuất hiện trong danh sách. Chương trình nén file dựa trên các thông số mà bạn cài trong window chính. File nén được hiển thị trong danh sách. Thay đổi các thông số nếu file nén chưa đạt hiệu ứng mong muốn, cho đến khi kích thước file PDF khớp với yêu cầu của bạn. Việc nén file áp dụng cho tất cả các file trong danh sách.

Thỉnh thoảng, file sẽ vô tình trở nên lớn hơn. Ví dụ, nếu bạn cài số DPI lớn hơn số DPI mà PDF đươc tạo, khi đó PDF24 Compress sẽ áp dụng DPI đã chọn và PDF sẽ lớn hơn.

Thông tin thêm về PDF Creator

File PDF nào nén tốt

File PDF với hình ảnh sẽ nén tốt, file PDF với chữ sẽ không nén tốt bằng. Đối với file PDF có hình ảnh, hình ảnh chiếm hầu hết diện tích file. Hình ảnh có thể được giảm cả chất lượng và kích thước. Cả hai đều dẫn tới việc giảm kích thước file PDF. Trong công cụ PDF24 Compress, thông số DPI và chất lượng hình ảnh cần được điều chỉnh. Bạn kiểm soát kích cỡ hình ảnh qua số DPI. Bạn kiểm soát chất lượng hình ảnh với việc nén.

Điều gì ảnh hưởng tới DPI và chất lượng hình ảnh

Với DPI (số chấm trong một inch), bạn kiểm soát số image pixels có trong một inch. Số DPI cao sẽ có nhiều pixel hơn là số DPI thấp. Mật độ pixel cao dẫn tới hình ảnh đẹp. Hình ảnh với nhiều thông tin sẽ dễ tăng kích cỡ hơn. Nếu hình ảnh vốn đã lớn thì không nên để lớn hơn nữa. Tốt hơn là hình ảnh vẫn rõ ràng. Đối với những hình ảnh có ít thông tin, chúng bị phóng lớn bằng thuật toán và điều này làm chúng trông không rõ. Những hình ảnh lớn thường rất chiếm chỗ. Khi đó số DPI nên được chọn sao cho hình ảnh trông rõ ràng từ một góc độ (ví dụ như góc nhìn thông thường trên màn hình máy tính).

Liên quan đến chất lượng hình ảnh, thuật toán làm giảm chất lượng hình ảnh và do đó giảm thông tin từ hình ảnh. Việc nén sẽ làm mất thông tin và gây biến dạng hình ảnh. Đối với hình ảnh thông thường, điều này hầu như khó có thể để ý và do đó người ta có thể nén hình ảnh lớn nhất bằng cách giảm đáng kể chất lượng hình.

Thu nhỏ file PDF online

Nếu bạn không muốn cài bất kỳ phần mềm nào hay bạn cần công cụ online để giảm kích thước file PDF, PDF24 cũng có công cụ thích hợp cho bạn. PDF24 cung cấp cho bạn nhiều công cụ PDF miễn phí để có thể dễ dàng giải quyết nhiều vấn đề PDF. Bạn cũng có thể thu nhỏ file PDF với một trong các công cụ.

Thu nhỏ file PDF online

Tải MIỄN PHÍ PDF Creator
PDF24 Creator 9.0.0
Tải PDF Creator
100% miễn phí | 100% miễn phí phần mềm gián điệp
Quảng cáo