Thêm số trang vào các trang trong PDF

Với PDF24, bạn có thể thêm số trang PDF một cách dễ dàng và miễn phí. PDF24 có nhiều công cụ khác nhau cho mục đích này. PDF24 Creator là phần mềm phổ biến đối với Windows, qua đó bạn có thể thêm số trang một cách thoải mái. Công cụ tương ứng trong hộp công cụ online PDF24 có thể thực hiện điều này mà không cần cài phần mềm. Bạn có thể quyết định xem mình thích công cụ nào hơn.

Thêm số trang PDF với PDF24 Creator

Công việc này rất dễ dàng với PDF24 Creator. Trước hết, mở PDF24 Creator và kéo file PDF mà bạn muốn thêm số trang vào ô thích hợp. Khu vực được đánh dấu theo đó. PDF24 Creator mở file của bạn và hiển thị bản xem trước.

Sau đó click biểu tượng Save As trên thanh công cụ của phần mềm để mở các chọn lựa Save As. Trong các chọn lựa, bạn sẽ thấy khu vực để thêm số trang. Đặt các chọn lựa theo ý muốn.

Sau đó tiếp tục lưu. Số trang được thêm vào và PDF được lưu.

Thông tin thêm về PDF Creator

Thêm số trang online vào file PDF

Nếu bạn không muốn cài bất kỳ phần mềm nào hay nếu bạn cần công cụ online để thêm nhanh số trang, công cụ tương ứng trong hộp công cụ online PDF24 sẽ thích hợp với bạn. PDF24 cung cấp cho bạn nhiều công cụ PDF online miễn phí để có thể dễ dàng giải quyết nhiều vấn đề PDF và với một trong những công cụ này, bạn có thể thêm số trang. Cách thực hiện:

  • Mở ứng dụng với đường link bên dưới.
  • Kéo PDF vào ô file được đánh dấu tương ứng.
  • File được tải lên và được hiển thị.
  • Bây giờ đặt các chọn lựa cho số trang theo ý muốn.
  • Nếu mọi việc đều ổn, bắt đầu quá trình và sau cùng là lưu PDF mới.

Thêm số trang PDF online

Tải MIỄN PHÍ PDF Creator
PDF24 Creator 9.1.1
Tải PDF Creator
100% miễn phí | 100% miễn phí phần mềm gián điệp
Quảng cáo